EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Startsidan

Eva Frisk

Har varit verksam som psykolog sedan början av 70-talet

Utbildning:
Socialstyrelsens legitimation som psykolog  (1978)

Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut (1988)

Av Sveriges Psykologförbund utfärdad behörighet som specialist i klinisk psykologi (2000)

Lärare-och Handledarutbildning i relationell psykoterapi (SAPU Stockholms Akademi för Psykpterapeutisk Utbildning 2006)

 


Diplom i Systemisk terapi och konsultation från Kensington Consultation Center KCC London (1995)

 

Grundutbildning i kognitiv terapi KBT

 

Övriga kurser:
Systemic Management ( Management I och II) med Peter Lang, KCC London.

Coaching, individuellt och i team genom IHPU (Institutet för Högre Psykologiutbildning)

SCT-utbildning System Centered Training

Erfarenhet:

Eva har erfarenhet som som psykolog och psykoterareut. Privatpraktiserat sedan år 2000 och medlem i LPI, HB Linnéstadens Psykoterapi Institut. 

 

Eva har som privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och konsult uppdrag inom privat och offentlig verksamhet.

 

Eva kan även åta sig uppdrag inom personalutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, önskan om förändring i arbetsgrupper etc.

  

Eva Frisk, Järntorget 4, 413 04 Göteborg, telefon: 031- 24 40 90, mobil: 0739-84 59 42

E-mail evafrisk@ehfkonsult.se

 

Alternativ hemsida: www.evafrisk.se